European Centre for Media LiteracyEuropean Centre for Media Literacy
University of Tampere TAMPEREEN YLIOPISTO

Tampereen yliopistolle on luonteenomaista vahva ja monipuolinen yhteiskuntaan, sen talouteen, hallintoon ja kulttuuriin sekä ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja kasvatukseen kohdistuva tutkimus ja opetus.

Yhteiskunnallisten ilmiöiden kriittinen tarkastelu on yliopiston ydintä. Tästä johtuen yliopiston tutkijat ovat laajasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä omien julkaisujensa että tiedotusvälineiden kautta. Yliopisto tarjoaa monipuolisia tutkimus- ja asiantuntijapalveluita sekä julkisille tahoille että yksityisille yrityksille.

Yliopisto on mukana monissa EU:n yhteistyöohjelmissa. Kansainvälisyys lisääntyy vaihto-ohjelmien, tutkimusyhteistyön, vieraskielisen opetuksen ja International School of Social Sciences -yksikön toiminnan kehittämisen kautta.

Hypermedialaboratorio on informaatiotieteiden tiedekunnassa toimiva opetus-, tutkimus- ja palveluyksikkö, jossa eri tieteenalojen edustajat etsivät uudentavia näkökulmia informaatiotekniikkaan.

Projektin johtaja: Prof. Tapio Varis

Projektissa työskentelevät: Marja Heinonen, Tiina Järvinen

Back