European Centre for Media LiteracyEuropean Centre for Media Literacy
Center for Social Innovation CENTER FOR SOCIAL INNOVATION

Centre for Social Innovation (CSI) Itävallassa on perustettu 1990 pyrkimyksenään edistää empiiristä sosiaalista innovatiivisuutta monitieteellisyydellä ja kansainvälisellä yhteistyöllä. ”Sosiaalinen innovatiivisuus” tarkoittaa keksintöä, uuden esim. päätöksen tekoon tai lainsäädäntöön liittyvän yhteiskunnallisen käsitteen käyttöönottoa tai soveltamista.

CSI on yksityinen, voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio Wienissä. CSI:ssä toteutetaan sosio-ekonomista tutkimusta yhdistettynä opetukseen, koulutukseen, konferenssien järjestämiseen ja verkostoitumiseen. Eurooppalaiset aihealueet ovat tärkeitä CSI:ssä, erityisesti EU:n laajenemista ja EU:n sosioekonomista ja kulttuurillista vakautta koskevat seikat.

CSI:ssä työskentelee yli 30 tutkijaa.

Projektin johtaja: Prof. Josef Hochgerner

Proejktissa työskentelevät: Elke Dall, Astrid Haider, Maria Koller

Back