European Centre for Media Literacy European Centre for Media Literacy
European Centre for Media Literacy

ECML oli kaksivuotinen (2004-2006) Euroopan Komission osittain rahoittama projekti, joka kuuluu "eLearning Initiative" ohjelmaan.

Projekti pyrkii luomaan Eurooppalaisen medialukutaitokeskuksen (ECML). Keskus oli voittoa tavoittelematon organisaatio, joka pyrki lisäämään osallistujien ymmärrystä medialukutaidon opettamisen tärkeydestä ja tuotti opiskelijoille uusia oppimisen välineitä.

Projektin tavoitteena oli auttaa lapsia ja aikuisia ymmärtämään ympäröivää globaalia mediakulttuuria sekä lisätä heidän valmiuksiaan toimia uudessa ympäristössä. Tavoitteen saavuttamiseksi medialukutaitoa käsitteleviä tutkimuksia ja teorioita selvennettiin käytännönläheisimmiksi.
Opettajille, nuoriso-ohjaajille, vanhemmille ja kasvattajille tarjottiin koulutusta ja uusia oppimisen välineitä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi projektilla oli kolmenlaisia palveluja, jotka ovat edelleen käytettövissä:

Arkisto

ECML-online yhteisö

ECML online katsaus