European Centre for Media LiteracyEuropean Centre for Media Literacy

PROJEKTIN KUVAUS

Eurooppalainen medialukutaitokeskus (ECML) on kaksivuotinen projekti, jota rahoittavat Euroopan komissio ja "eLearning Initiative" –ohjelma.

Tavoitteet
Mediateknologia on yleistynyt kodeissa, tietokone ja internet ovat tehneet opiskelusta multimediaympäristöissä arkipäivää. Näiden kehityskulkujen myötä “medialukutaito” on laajentunut perinteisen lukutaito-konseptin käsitteestä viestinnän uusiin muotoihin – televisiosta t-paitoihin, liitutaulusta multimediaympäristöihin.

Nykypäivän kaupallistuneessa, globalisoituneessa, vuorovaikutteisessa maailmassamme mediakasvatuksessa ei ole kyse niinkään oikeiden vastausten antamisesta kuin oikeiden kysymysten esittämisestä. Tämän myötä syntyy entistä vahvempia oppijoita ja kansalaisia.

ECML-projekti auttaa ymmärtämään, miksi medialukutaidon opettaminen on tärkeää. Se tarjoaa myös opiskelijoille uusia välineitä opiskeluun. ECML-projektin tärkeimpiä tavoitteita on antaa mahdollisuus:

ymmärtää, että mediat on rakennettu välittämään yksittäisistä näkökulmista valittuja ajatuksia, informaatiota ja uutisia
ymmärtää, että tunteisiin pyritään tietoisesti vaikuttamaan erilaisilla tekniikoilla
tunnistaa nämä tekniikat sekä niiden tarkoitetut ja toteutuneet vaikutukset
olla tietoinen siitä, että mediat hyödyttävät toisia ihmisiä, mutta jättävät toiset ulkopuolelleen
asettaa kysymyksiä mediakasvatuksesta ja vastata niihin ECML-yhteisössä: kuka hyötyy, kuka jätetään ulkopuolelle ja miksi
etsiä vaihtoehtoisia tiedon ja viihteen lähteitä
käyttää medioita omaksi hyödykseen ja ilokseen
tietää, miten olla aktiivinen toimija median suhteen passiivisen vastaanottajan asemesta
valmistautua uuteen oppimiskulttuuriin, digitaaliseen lukutaitoon

Lähestyminen
Projektin tavoitteena on luoda eurooppalaisesta medialukutaitokeskuksesta (ECML) voittoa tuottamaton koulutusorganisaatio, joka tarjoaa apua johtamiseen, julkista koulutusta, tukee ammatillista kehittymistä sekä tajoaa kansallisesti koulutusresursseja.

ECML:n tavoitteena on edistää ja tukea medialukutaidon koulutusta, mitä kautta syntyy apuvälineitä mediasisältöjen käyttämiseen, analysointiin, arviointiin ja luomiseen. Tämän tavoitteen mukaisesti ECML pyrkii auttamaan kansalaisia, erityisesti nuoria, kehittämään kriittistä ajattelua sekä mediatuotannossa tarvittavia taitoja, jotta he voivat elää täysipainoista elämää 2000-luvulla.

ECML on omistautunut uudenlaiselle lukutaitokäsitteelle, joka merkitsee kykyä viestiä, analysoida ja arvoida vahvoina tajuntaamme vyöryvien kuvien, sanojen ja äänten kokonaisuutta täysipainoisesti käyttäen hyväksi kaikkia mediamuotoja – painettuja ja sähköisiä. Kykyä toimia täysivaltaisesti nykypäivän massamediakulttuurissamme.

Uskomme, että tällainen medialukutaito on korvaamaton sekä lapsille että aikuisille, jotta he voivat toimia demokraattisessa yhteiskunnassa yksilöinä ja kansalaisina.

Tavoitteemme on auttaa sekä lapsia että aikuisia valmistautumaan elämiseen ja oppimiseen globaalissa mediakulttuurissa. Tätä tavoitetta toteutamme jalkauttamalla medialukutaitotutkimusta ja teoriaa käytännön informaatioksi, koulutukseksi ja opetusvälineiksi opettajille ja nuoriso-ohjaajille, vanhemmille ja lasten huoltajille.

Odotetut tulokset

julkinen raportti medialukutaidon nykytilasta
kasvatusfilosofinen näkemys
ohjeet medialukutaidon esittelyyn eurooppalaisessa koulutuskentässä
ECML www-sivut
www-sivuihin yhdistetty tietokanta, josta löytyvät medialukutaitoa koskevia artikkeleita
ECML online -yhteisö
ECML online –katsaus
ECML:n visio ja tulokset leviävät laajalti niin Euroopassa kuin muualla maailmassa